.

ONLINE ACTIVITEITEN

Regionale omroepen zetten de website en app in voor een snelle en eigentijdse nieuwsvoor- ziening. Deze kanalen zijn belangrijk voor het vergroten van het bereik, een intensiever gebruik van de regionale kanalen en meer interactie met het publiek.

De innovatie van deze distributievormen wordt tevens gezamenlijk opgepakt in het innovatiecentrum GROE&I, zoals verder toegelicht wordt in het hoofdstuk Innovatie.

Meer personalisatie van de website en app en interactie met het publiek dragen bij aan een beter bereik. Aan gebruikers worden opties geboden om hun eigen nieuwsoverzichten samen te stellen op basis van hun voorkeuren.

Zij ontvangen hier desgewenst notificaties van. Op deze manier kunnen gebruikers hun nieuws meer op hun eigen behoefte afstemmen en kiezen voor nieuws dat voor hen relevant is. Verder komen er meer mogelijkheden voor gebruikers voor contact met de omroep.

Ze kunnen zo aangeven wat zij belangrijk nieuws vinden, nieuwstips geven, reageren op nieuws en het delen met anderen.

.

.

De genoemde ontwikkeling voor de personalisatie van de websites wordt voor de nu negen omroepen die het gezamenlijke content managementsysteem RegioGrid gebruiken gecoördineerd doorgevoerd.

Dat geldt ook voor de tien omroepen die gebruik maken van het gezamenlijke format van de app.

Sociale media worden ook breed ingezet om het bereik, de interactie met het publiek en de impact van het publieke media-aanbod te vergroten. Sociale media zijn bij uitstek geschikt om jongeren te bereiken en om de verbondenheid met het publiek bij de omroep en hun regio te vergroten.

Regionale omroepen streven voor 2020 naar een groter bereik via sociale media en een toename van het belang van sociale media als informatiebron.

.

.

Televisie

Regionale omroepen verzorgen tenminste een half uur ‘verse’ televisie per dag. Binnen die beperkte capaciteit richt de regionale omroep zich geheel op de burger in zijn regio.

De waarde van bewegend beeld blijft voor de regionale omroep vooralsnog onveranderd groot. De televisiezenders behouden hun waarden voor (live) evenementen en programma’s over regionale thema’s.

Ondanks dat over het algemeen lineaire televisie onder druk staat, blijft televisie voor de regionale omroep een belangrijk nieuwsmedium en blijven bereik en waardering stabiel en onveranderd hoog. Daarnaast zijn regionale nieuwsvensters rond NOS Journaals belangrijk om een groter en meer divers bereik te behalen.

Realisatie van regionale nieuwsvensters is ook één van de doelstellingen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III.

..

In het voorjaar van 2019 is een pilot gestart met vensters in de provincies Friesland, Gelderland en Rijnmond. Kijkers in die gebieden zien bij Ziggo na het NOS Journaal van 18.00 uur op NPO 2 een nieuwsblok uit hun eigen provincie.

De kijkers in de rest van Nederland zien gedurende de pilot Kijk op de Regio, met nieuws uit alle regio’s. In de eerste twee maanden van de pilot had ‘Kijk op de Regio’ in totaal dagelijks gemiddeld 150.000 kijkers. ‘Kijk op de Regio’ had daarmee meer kijkers dan de programma’s voor en na de uitzending.

In 2020 moeten voor alle regionale omroepen, als vervolg op de pilot in 2019, regionale vensters gerealiseerd worden. Realisatie is echter afhankelijk van meerdere partijen: de overheid die voor wet- en regelgeving en financiering moet zorgdragen, de NPO die plaatsen in de schema’s moet inruimen en techniek moet aanpassen en pakketaanbieders die distributie in de verschillende verzorgingsgebieden moeten verzorgen.

.

.

Een complex geheel van spelers en belangen die gezamenlijk het doel moeten hebben om de regionale nieuws- en informatievoorziening dichterbij het publiek te brengen en de impact ervan te vergroten.

Niet alleen uit eerder aangehaald onderzoek blijkt de behoefte daartoe; in Engeland en Scandinavië, waar regiovensters al vele jaren gemeengoed zijn, blijkt het succes; vaak wordt ook daar het regionale programma net zo goed, of zelfs beter bekeken dan het landelijk nieuws.

In de eerdergenoemde visiebrief onderstreept de minister opnieuw het belang van regionale nieuwsvensters. Hij geeft daarnaast aan dat een nieuwe inrichting van NPO kanalen extra ruimte kan opleveren voor regionaal nieuws en regionale programmering.

In de visiebrief staat dat op termijn het landelijke derde net omgevormd wordt tot een kanaal waarvan het zenderprofiel overwegend gericht is op aanbod met een regionaal karakter.

.

In ieder geval zal door de programma’s van de regionale omroepen via voorkeuzepositie 3 uit te zenden het bereik en de impact van de regionale nieuwsvoorziening sterk toenemen. In het najaar van 2019 zal duidelijk moeten worden over hoe aan deze beleidsvisie meer concreet invulling gegeven kan worden om, naar verwachting, daar in 2020 uitwerking aan te kunnen gaan geven.

De apps van regionale omroepen voor Smart TV’s en settopboxen dragen ook bij aan een brede verspreiding van het media-aanbod.

Bijna de helft van de huishoudens (47%) beschikt inmiddels over een televisie met internettoegang. Voor de meest gangbare smart TV’s en voor de settopboxen van de grootste pakketaanbieders zijn gratis beschikbare apps van de regionale omroep ontwikkeld.

Waar via pakketaanbieders meestal alleen de live uitzendingen te bekijken en te beluisteren zijn, wordt via deze apps ook het nieuws beschikbaar gesteld.

.

Ook is het mogelijk uitzendingen terug te kijken en extra televisiekanalen en radiokanalen te zien en horen. Vanaf eind 2019 biedt gaat de regionale omroep zijn tv-programma’s via het gezamenlijke platform NLZiet aan.

Allereerst worden de lineaire tv-kanalen toegevoegd aan het platform, daarna kunnen on-demand ook de individuele programma’s van de omroepen opgenomen worden in de catalogus van NLZiet.

De Subsidieregeling innovatie & samenwerking wordt ingezet om dit te realiseren.

Radio

Radio heeft een uiterst belangrijke functie: ontspannend in tijden van rust, bovenop het nieuws als daar aanleiding toe is. Ook heeft radio een grote verbondenheid met specifieke luisterplaatsen, zoals de auto.

De regionale radiozenders hebben tevens de status van calamiteitenzenders. Uit het Motivaction onderzoek blijkt dat het publiek meer regionale kanalen naast elkaar gaat gebruiken, dus zowel televisie, als radio en online kanalen.

De radiozenders blijven dan ook in de komende jaren een belangrijk bestanddeel van de mediaconsumptie van het regionale omroeppubliek.

De radiokanalen zijn en blijven voor iedereen toegankelijk en beschikbaar op FM-frequenties.

Om de toegankelijkheid en het bereik in de toekomst te garanderen willen de omroepen ook via DAB+ blijven uitzenden.

.

.

Dit is nog wel een financieel vraagstuk omdat het simultaan uitzenden via zowel FM als DAB+ tot extra kosten leidt. Via de RPO vergoedt de overheid in ieder geval tot en met 2019 de kosten voor de digitale DAB+ uitzendingen, zoals is vermeld in de kamerbrief van minister Slob en staatssecretaris Keijzer van 1 mei 2018.

Om de uitzendingen tot en met augustus 2022, het einde van de duur van de huidige frequentievergunningen, te continueren zal in het kader van de Subsidieregeling innovatie & samenwerking regionale publieke media-instellingen een aanvraag worden gedaan.

Als duidelijk is dat DAB+ zich echt tot opvolger van de FM ontwikkelt en er een datum bekend is dat de analoge zenders worden uitgeschakeld, zullen de regionale omroepen vanaf september 2022 de uitzendingen via DAB+ zelf bekostigen.

.