Missie en doelstelling

Omroep Gelderland is erop gericht zoveel mogelijk Gelderlanders te bereiken met uitzendingen via de diverse media.

De kern:

Omroep Gelderland is de betrouwbare, informatieve familiezender, die meldt en uitlegt wat er gebeurt in de provincie en die dat doet met inzet van radio, televisie en nieuwe media, vanuit de onafhankelijke positie én vanuit de publieke opdracht nauwkeurig afgestemd op de wensen van het publiek en met inachtneming van de Gelderse culturele identiteit.

Omroep Gelderland wil ook een innoverende omroep zijn.

Dat betekent niet dat de omroep per se voorop wil lopen bij technische ontwikkelingen.

Wel wil de omroep adequaat inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en waar mogelijk gebeurt dit met inzet van nieuwe media.

Kerntaken van de regionale omroep zijn het verzorgen van regionale nieuwsprogramma’s, het belichten van achtergronden en het versterken van de culturele identiteit.

Nieuws en achtergronden hebben tot doel de Gelderlanders te informeren en bij te dragen aan de meningsvorming en daarmee aan de kwaliteit, de bewustwording en het democratisch functioneren van de Gelderse samenleving.

Door de brede inzet van media kan een zo groot mogelijke groep Gelderlanders worden bereikt.

Voor het versterken van de culturele identiteit kent de omroep een breed programma-aanbod, gericht op het streekeigene op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijke veranderingen, multiculturaliteit, geschiedenis en volkscultuur.